Over Stichting Behoud & Advies Limburgse Kermissen

De organisatie van de kermissen binnen de Gemeente Venlo is in uitvoering door de Stichting Behoud en Advies Limburgse Kermissen.

Doelstelling Stichting

Kermissen zijn een deel van ons erfgoed en maken al eeuwen deel uit van het activiteitenaanbod van de bevolking. Mede als gevolg van economische ontwikkelingen en het veranderende gedrag van de consument, staan veel kermissen onder druk. Het is daarom duidelijk dat de doelstelling van onze Stichting moet zijn om dit volksfeest te behouden, in grote plaatsen maar ook zeker in de dorpen waar het sociale aspect wat de kermis meebrengt wellicht nog veel groter is.

De Stichting Behoud en Advies Limburgse Kermissen zal de organisatie van deze kermissen uitvoeren, in samenspraak met de Gemeente Venlo en belanghebbenden. In iedere dorpskern heeft de Stichting zijn adviseurs waarmee diverse malen per jaar wordt vergaderd om de kwaliteit van deze kermissen te waarborgen.

Gegevens:
Stichting Behoud en Advies Limburgse Kermissen
Postbus 664
4600 AR  Bergen op Zoom

Kvk: 67308686

Frank Vale: 06-53465981
Ed de Haan: 06-55363638

Adviseurs Stadsdeel Blerick:
Dhr. H. Huijs (Wijkoverleg Blerick): 077-3870161

Adviseurs Stadsdeel Tegelen:
Dhr. W. Roulaux: 06-52322017
Dhr. M. Pakuza (Stichting Events Factory Limburg): 06-81051976

Kermis Arcen
Kermis Arcen
Kermis Arcen
Kermis Arcen
Kermis Arcen
Kermis Arcen
Kermis Tegelen
Kermis Tegelen
Kermis Tegelen
Kermis Tegelen
Kermis Tegelen
Kermis Tegelen
Kermis Venlo
Kermis Venlo
Kermis Venlo
Kermis Blerick
Kermis Blerick
Kermis Blerick
Kermis Blerick
Kermis Blerick
Kermis Blerick
Kermis Venlo
Kermis Venlo
Kermis Venlo